Visie

Waarom vinden wij wetenschapswijsheid van groot belang?

• We leven in een wereld waar wetenschap een hoofdrol speelt
• Waar kennis gedemocratiseerd is en informatie overal
• Nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap een direct effect hebben op je leven
• Om deze wereld goed te begrijpen, is begrip van wetenschap nodig
• En is een nieuwsgierige en kritische houding van groot belang

Wetenschapswijsheid is een initiatief van de VSC. Hiermee benoemen we de waarde die wij – samen met partners die hier ook aan werken - willen toevoegen aan het leven van onze bezoekers. We laten hiermee zien dat we ambitieus zijn over onze maatschappelijke rol.

Alle wetenschapsmusea en science centra kunnen hier – onafhankelijk van hun organisatievorm en thema – een bijdrage aan leveren. Een aantal wetenschapsmusea en science centra hebben wetenschapswijsheid reeds als centrale focus. Anderen staan aan het begin hiervan maar hebben wel al de eerste stappen gezet.

Wij geloven dat nu de tijd is om ons hier extra voor in te zetten.

Met wetenschapswijsheid willen wij musea enthousiasmeren om hun impact te vergroten, partnerorganisaties laten zien wat de waarde is van samenwerking met ons en bezoekers laten ontdekken hoe zij hun leven kunnen verrijken via wetenschapsmusea en science centra.