In de vitrine

De stad is ook natuur - pure veerkracht 

De VSC, het netwerk van wetenschapsmusea en science centra heeft 33 leden. Deze leden dragen op verschillende manieren bij aan wetenschapswijsheid. Een van deze projecten is te zien in Het Natuurhistorisch in Rotterdam.  Hieronder vertelt de oud-directeur van het museum Jelle Reumer over dit project.

Stadsnatuur is ook natuur 

Niet iedereen realiseert zich dat de stad ook natuur is. Kijk je tussen stenen en beton door, dan blijkt de biodiversiteit in de bebouwde omgeving groter dan in de omringende open ruimte. Dat komt door de diversiteit aan ‘stadslandschappen’, een warmer klimaat en de grenzeloze aanpassingen - pure veerkracht - die dieren en planten laten zien om de stad als leefgebied te kunnen benutten. Daardoor gebeuren bijzondere dingen: een ijzeren duivennest, een stadsvossenmaag vol shoarma of de braakballen van zilvermeeuwen. 

Is aanpassen een probleem?  

Wat is jouw mening? Hebben we meer wilde natuur in de stad nodig, of moeten we het aanharken? De bijzondere stadsnatuurcollectie van Het Natuurhistorisch laat zien hoe dieren en planten zich aanpassen, is dat erg, raar of normaal?  Vragen die aanzetten tot nadenken, gesprek en beter kijken. 

Meer informatie via: hetnatuurhistorisch.nl

Extra wijsheid: Wanneer je toch in het museum bent, bekijk dan ook de collectie 'dode dieren met een verhaal', ook deze zet aan het denken. Wat maakt de dominomus anders dan een 'gewone' stadsmus? En de McFlurry-egel, wat voor vragen roept die op?