In de vitrine

Wereld van vormen: wiskunde ontdekken

De VSC, het netwerk van wetenschapsmusea en science centra heeft 33 leden. Deze leden dragen op verschillende manieren bij aan wetenschapswijsheid. Bijvoorbeeld bij de  tentoonstelling in NEMO Science Museum.

 Een wereld van vormen ontdekken

Een wereld van vormen ontdekken

Vormen ontdekken in een nieuwe tentoonstelling  
Deze tentoonstelling gaat over wat leuk en interessant is aan wiskunde, voor mensen met of zonder wiskundeknobbel. 

Wiskunde is overal   
Wiskunde is onder andere het bestuderen van structuren en patronen. Wiskunde is grofweg onder te verdelen in vier gebieden; hoeveelheden (rekenen), structuren (algebra), ruimte (meetkunde) en veranderingen (analyse). Wiskunde is dus veel meer dan moeilijke sommen maken. In het dagelijkse leven kom je wiskunde telkens tegen. Bijvoorbeeld meetkunde, één van de oudste wetenschappen. Meten is namelijk de eerste wiskundige bezigheid van de mens. Het begon met praktische kennis over lengtes, oppervlakten en volumes, maar al door de Grieken werd meetkunde beoefend als echte wetenschap.

Michiel Buchel, Algemeen Directeur NEMO Science Museum:
“Wiskunde is een belangrijk vakgebied en wordt door sommigen ook wel de basis van de bètavakken genoemd. Wiskundige vaardigheden zou je zelfs basisvaardigheden kunnen noemen in onze moderne tijd. Hoog tijd dus dat in Nederland aan wiskunde een tentoonstelling van deze omvang wordt gewijd”. 

In de tentoonstelling maak je kennis met meetkunde, onder andere door het vouwen van veelvlakken (polyhedrons), het maken van doorsnedes, schatten van inhoudsmaten, het maken van anamorfosen, de werking van perspectief en landmeten. Ontdek hoe je van driehoeken en vierkanten nieuwe vormen kunt maken, hoeveel jouw lengte en schoenmaat lijkt op de gemiddelde lengte en maat van de bezoekers in NEMO en dat een symmetrisch gezicht als mooi wordt ervaren. Er zijn meetinstrumenten van vroeger en nu en je leert zelf hoe je de snelste weg kiest met gebruik van meetkundige principes. Je wordt dus zeker wetenschapswijzer.

Meer informatie via: e-nemo.nl